Úvod Pravidla používání Ochrana osobních údajů Vstup do databáze

           Slovak version   English version

Genografický test

Více…

 

Media a databáze

Přehled tisku a zpráv o ČNGD Více…

 

Česká národní genografická databáze
Genomac výzkumný ústav
Drnovská 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně

 
Verze 1.5.2
Podpořte nás na Facebooku


 

Česká národní genografická databáze

Registrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů 

Pravidla používání

 1. Databázi mohou plnohodnotně využívat pouze zákazníci, kteří mají vypracovaný Y-GenoGraf® test genetického původu v otcovské linii.

 2. Pokud máte pouze vypracovaný Mt-GenoGraf® test pro analýzu předků v mateřské linii, nemůžete bohužel tuto databázi prozatím využívat. Rozšíření na data analýz mitochondriální DNA plánujeme na konec letošního roku.

 3. Pokud vám byl Y chromozomální profil vypracován v některé z renomovaných zahraničních laboratoří, můžete písemně požádat o zařazení a přístup do této databáze. Instrukce pro zařazení Vašeho profilu do databáze naleznete zde.

 4. Databáze umožňuje vzájemný kontakt osob, jejichž profily jsou v databázi s jejich souhlasem uloženy. Kontakt probíhá výhradně prostřednictvím Kontaktního centra, které je přístupné po aktivaci uživatelského účtu při první návštěvě.

 5. Prostřednictvím Kontaktního centra není dovoleno zasílat nevyžádané zprávy obchodního a reklamního rázu. Při porušení tohoto pravidla bude příslušný uživatelský účet deaktivován.

 6. Provozovatel databáze se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření uživatelského účtu uvedl, bez souhlasu uživatele neposkytne třetí osobě, s výjimkou, pokud by tak byl povinen učinit, a to pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

 7. Provozovatel databáze se zavazuje, že obsah zpráv (ať už přijatých, či odeslaných prostřednictvím Kontaktního centra) bez souhlasu uživatele neposkytne třetí osobě a nebude obsah zpráv editovat ani cenzurovat.

 8. Provozovatel databáze si vyhrazuje právo provádět monitoring zpráv na základě stížnosti či upozornění na zasílání nevyžádaných zpráv z některého z uživatelských účtů.

 9. Provozovatel databáze nenese žádnou odpovědnost za obsah zpráv nebo jakoukoliv událost související s obsahem zpráv, které jsou zaslány v rámci Kontaktního centra databáze.

 10. Provozovatel databáze si vyhrazuje právo zaslat uživateli e-mailovou zprávu obsahující informace o změnách v pravidlech užívání databáze, o novinkách, které databáze nabízí, a o novinkách, které nabízejí ostatní služby poskytované provozovatelem.

 11. Provozovatel databáze si vyhrazuje právo deaktivovat přístup uživateli bez udání důvodu, zejména však v případě, že se uživatel svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod databáze nebo systému.

 12. Aktivací účtu v databázi souhlasí uživatel bezpodmínečně s těmito pravidly a případnými změnami těchto pravidel, na které bude upozorněn zasláním e-mailové zprávy. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zdržení nebo nedoručení takové zprávy.

Možnost vložení do databáze

mají také návštěvníci s Y-profilem z jiných renomovaných laboratoří:


Novinky z genetiky